Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (ABK US) powstało na początku roku akademickiego 2006/2007 i  funkcjonuje jako jednostka ogólnouczelniana. Od początku działalności wspiera studentów i absolwentów Uczelni w wyborze ich ścieżki zawodowej oraz pomaga w znalezieniu zatrudnienia spełniającego oczekiwania, aspiracje i kwalifikacje.

Swoją misję ABK US realizuje m.in. poprzez szeroką współpracę z pracodawcami, instytucjami i organizacjami z całego kraju.

 

Akademickie Biuro Karier US zachęca wszystkich pracodawców do współpracy w zakresie m.in.:

Giełdy Pracy organizowane są przez ABK US dwa razy w roku (marzec/kwiecień, listopad). Od kilku lat Giełdy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców i odwiedzających studentów. Liczba pracodawców biorących udział w Giełdach wzrasta z każdym rokiem.

Aktualne informacje na temat tego wydarzenia dostępne są tutaj: link >>>

Zapraszamy do zamieszczenia ofert pracy, praktyk, staży na naszej stronie internetowej: abk.usz.edu.pl

Możecie Państwo samodzielnie zamieścić ofertę tutaj >>>

lub przesłać ją na adres: abk@usz.edu.pl 

Bezpłatne praktyki to doskonała forma przygotowania kandydatów do pracy. Pracodawców zainteresowanych przyjęciem praktykantów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz opracowanie programu praktyk: dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.abk.usz.edu.pl (zakładka PRAKTYKI)

Ważne!

  • czas trwania: 1 – 3 miesiące,
  • termin realizacji: cały rok kalendarzowy,
  • miesięczny wymiar pracy: 60 -120 godz. (min. 15 godz./tydz.),
  • współpraca na podstawie trójstronnej umowy oraz regulaminu praktyk.

Temat szkolenia, czas zajęć, liczba uczestników – zależne są od Państwa możliwości i potrzeb. Zapewniamy: rezerwację sali, promocję wydarzenia, rekrutację uczestników.

SPOTKANIA ZE STUDENTAMI to okazja do zaprezentowania m.in. charakteru pracy lub przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w Państwa firmie. Prezentacja może zostać zorganizowana w formie: otwartej – wówczas może uczestniczyć w niej każdy chętny, lub zamkniętej – przeznaczonej dla wskazanej grupy odbiorców. Czas zajęć oraz liczba osób w grupie zależy od Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zapewniamy: rezerwację sali, promocję wydarzenia, rekrutację uczestników (mogą to być studenci z wybranych kierunków i/lub lat studiów, Wydziałów).

STOISKA INFORMACYJNE

Możliwość ekspozycji stoiska informacyjnego, promocyjnego Firmy na wybranym Wydziale Uniwersytetu.

Zapewniamy: rezerwację powierzchni wystawienniczej, promocję wydarzenia.

PROMOCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ np. PROGRAMY STAŻOWE, KONKURSY DLA STUDENTÓW, SZKOLENIA

Proponujemy m.in.:

  • zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej abk.usz.edu.pl,
  • zamieszczenie informacji na fan page’u ABK US na Facebooku,
  • wysyłkę newslettera ABK US do ok. 1 700 subskrybentów,
  • mailing do kół naukowych, wykładowców,
  • publikację ogłoszenia na wewnętrznej platformie e-Dziekanat.

DZIEŃ OTWARTY W FIRMIE

Dni Otwarte to doskonała okazja do zaprezentowania firmy, nawiązania kontaktów z kandydatami oraz zachęcenia ich do współpracy. Inicjatywa taka może obejmować m.in. zwiedzanie firmy, spotkania z pracownikami, warsztaty lub inne zajęcia na terenie zakładu/biura.

Zapewniamy: promocję wydarzenia, rekrutację uczestników.

Zapraszamy do kontaktu:

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Cukrowa 12, pok. 235, 71-004 Szczecin

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

tel.: 91 444 36 85, 91 444 37 03, 91 444 37 06

e-mail: abk@usz.edu.pl

www.facebook.com/karieraus