Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (ABK US) powstało na początku roku akademickiego 2006/2007 i  funkcjonuje jako jednostka ogólnouczelniana. Od początku działalności wspiera studentów i absolwentów Uczelni w wyborze ich ścieżki zawodowej oraz pomaga w znalezieniu zatrudnienia spełniającego oczekiwania, aspiracje i kwalifikacje.

Swoją misję ABK US realizuje m.in. poprzez szeroką współpracę z pracodawcami, instytucjami i organizacjami z całego kraju.

Akademickie Biuro Karier US zachęca wszystkich pracodawców do współpracy w zakresie m.in.:

Szanowni Państwo,

aby podnieść świadomość naszych studentów na temat świata biznesu i wspomóc ich w rozwoju zawodowym, uruchomiliśmy platformę JobTeaser.

Studenci i absolwenci korzystają z innowacyjnej platformy kariery, na której:

 • przeglądają profile firm, zawierające informacje o ich działalności i możliwościach zawodowych czekających na studentów,
 • wyszukują ofert praktyk, staży i pracy,
 • rejestrują się na wydarzenia związane z karierą organizowane przez firmy i uczelnię,
 • otrzymują powiadomienia e-mail o nowych możliwościach zatrudnienia i wydarzeniach.

Państwa organizacją może bezpłatnie zamieszczać oferty praktyk, staży i pracy, a także stworzyć profil firmy na platformie!

Oferujemy 2 możliwości:

 • Chcą Państwo zamieścić ofertę zatrudnienia? Wystarczy kliknąć w poniższy link i stworzyć konto rekrutera! Po dodaniu ogłoszenia mogą Państwo śledzić postępy na bieżąco (moment zatwierdzenia przez Biuro Karier, liczba odsłon, liczba zgłoszeń studentów itp.) oraz, w razie potrzeby, archiwizować i modyfikować dane.

https://abk-usz.jobteaser.com/pl/recruiter_account/sign_in

 • Jeśli chcecie Państwo zamieszczać oferty zatrudnienia oraz posiadać profil firmy – warto utworzyć konto firmowe! W ten sposób można zaprezentować swoją działalność bardziej szczegółowo. Wybierając tę opcję mogą Państwo zamieszczać również wydarzenia rekrutacyjne, takie jak wizyty studyjne lub sesje rekrutacyjne.

W tym przypadku zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: abk@usz.edu.pl, tel. 91 444 3703

W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Bezpłatne praktyki to doskonała forma przygotowania kandydatów do pracy.

Pracodawców zainteresowanych przyjęciem praktykantów prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów:

 Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres: abk@usz.edu.pl 

Ważne!

 • czas trwania: 1 – 3 miesiące
 • termin realizacji: cały rok kalendarzowy
 • miesięczny wymiar pracy: od 60 godz.
 • dodatkowe, bezpłatne praktyki są organizowane na podstawie Regulaminu >>> oraz trójstronnej Umowy >>>

Giełdy Pracy organizowane są przez ABK US dwa razy w roku (marzec/kwiecień, listopad). Od kilku lat Giełdy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców i odwiedzających studentów. Liczba pracodawców biorących udział w Giełdach wzrasta z każdym rokiem.

Aktualne informacje na temat tego wydarzenia dostępne są tutaj: link >>>

Temat szkolenia, czas zajęć, liczba uczestników – zależne są od Państwa możliwości i potrzeb. Zapewniamy: rezerwację sali, promocję wydarzenia, rekrutację uczestników.

SPOTKANIA ZE STUDENTAMI to okazja do zaprezentowania m.in. charakteru pracy lub przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w Państwa firmie. Prezentacja może zostać zorganizowana w formie: otwartej – wówczas może uczestniczyć w niej każdy chętny, lub zamkniętej – przeznaczonej dla wskazanej grupy odbiorców. Czas zajęć oraz liczba osób w grupie zależy od Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zapewniamy: rezerwację sali, promocję wydarzenia, rekrutację uczestników (mogą to być studenci z wybranych kierunków i/lub lat studiów, Wydziałów).

STOISKA INFORMACYJNE

Możliwość ekspozycji stoiska informacyjnego, promocyjnego Firmy na wybranym Wydziale Uniwersytetu.

Zapewniamy: rezerwację powierzchni wystawienniczej, promocję wydarzenia.

PROMOCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ np. PROGRAMY STAŻOWE, KONKURSY DLA STUDENTÓW, SZKOLENIA

Proponujemy m.in.:

 • zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej abk.usz.edu.pl,
 • zamieszczenie informacji na fan page’u ABK US na Facebooku,
 • wysyłkę newslettera ABK US do ok. 1 700 subskrybentów,
 • mailing do kół naukowych, wykładowców,
 • publikację ogłoszenia na wewnętrznej platformie e-Dziekanat.

DZIEŃ OTWARTY W FIRMIE

Dni Otwarte to doskonała okazja do zaprezentowania firmy, nawiązania kontaktów z kandydatami oraz zachęcenia ich do współpracy. Inicjatywa taka może obejmować m.in. zwiedzanie firmy, spotkania z pracownikami, warsztaty lub inne zajęcia na terenie zakładu/biura.

Zapewniamy: promocję wydarzenia, rekrutację uczestników.

Zapraszamy do kontaktu:

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Cukrowa 12, pok. 235, 71-004 Szczecin

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

tel.: 91 444 36 85, 91 444 37 03, 91 444 37 06

e-mail: abk@usz.edu.pl

www.facebook.com/abkusz