Swoją misję ABK US realizuje poprzez:

ABK US kształtuje aktywne postawy, doskonali umiejętności i dostarcza wiedzy.