w związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy oraz koniecznością dostosowywania programów kształcenia do oczekiwań i wymagań pracodawców oraz studentów Uniwersytet Szczeciński monitoruje kariery zawodowe absolwentów Uczelni (na podst. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

I etap monitorowania to zebranie oświadczeń, w których Państwo wyrażacie lub nie wyrażacie zgody na udział w badaniu ankietowym absolwentów.

Badanie prowadzi Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, które będzie przesyłać na wskazany adres mailowy elektroniczną wersję ankiety. Ankietowanie prowadzone będzie cyklicznie – po 6 miesiącach oraz 3 i 5 latach od ukończenia studiów. Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut. W każdym momencie można cofnąć zgodę na udział w badaniu.

Zachęcamy do udziału w badaniu, dzięki temu będziesz miał wpływ na kształtowanie programów kształcenia przez US oraz będziesz mógł podzielić się cenną wiedzą z kolejnymi pokoleniami studentów.

Zarządzenie Rektora US w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego >>>

 

Poradnik Studenta ostatniego roku >>>

 

Wyniki Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego: