Uniwersytet Szczeciński monitoruje kariery zawodowe absolwentów Uczelni aby dostosować programy kształcenia do oczekiwań i wymagań rynku pracy

Za przeprowadzenie badań odpowiedzialne jest Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednak, żebyśmy w ogóle mogli je zacząć, potrzebujemy ruchu z Waszej – Studentów strony!

  • Na koniec studiów składacie do dziekanatów oświadczenia, w których wyrażacie lub nie wyrażacie zgody na udział w badaniu oraz wskazujecie swój mail do kontaktu.
  • Na ten właśnie mail my wyślemy elektroniczną wersję ankiety.
  • Ankietowanie odbywa się cyklicznie – po 6 miesiącach oraz 3 i 5 latach od ukończenia studiów.
  • Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.
  • W każdym momencie można cofnąć zgodę na udział w badaniu.

Zachęcamy do udziału w badaniu!

Przydatne linki:

Poradnik Studenta ostatniego roku >>>

Zarządzenie Rektora US w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego >>>

Wyniki Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego: