Specjalistyczne portale pracy

Serwis nowoczesnych urzędników

 

www.publiczni.pl

 

Portal pracy dla specjalistów językowych

 

www.linguajob.pl

 

Praca dla specjalistów IT

www.pl.capgemini.com

germantechjobs.de

Portal pracy dla branży turystycznej

www.hotelcareer.pl
www.tur-info.pl

 

Portal pracy w naukach przyrodniczych/rolnictwie

www.agropraca.pl
www.biotechnologia.pl

Portale pracy dla inżynierów

www.bdi.com.pl
www.architekci.pl
www.inzynierbudownictwa.pl

Portal pracy dla branży medycznej

www.pracamedycyna.pl

Oferty praktyk i staży

AIESEC

ESPA

IES-consulting

praktyki.eurostudent.pl

– Placement Jobted UK: uk.jobted.com

– Placement Jobted Holland: jobted.nl

– Placement Jobted Germany: de.jobted.com

– Placement Jobted Austria: jobted.at

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością

Inne

Agencja Marketingowa

sempire.pl

Start Kariery

startkariery.pl

Dziennik Gazeta Prawna

gazetaprawna.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

pip.gov.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki

MEiN

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

wup.pl

Publiczne Służby Zatrudnienia

psz.praca.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

brpo.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

parp.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pfron.pl

Ochotnicze Hufce Pracy

ohp.pl

Serwis Służby Cywilnej

sluzbacywilna.gov.pl

Serwis prawa pracy

prawo-pracy.pl

Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia

praca.gov.pl

Akademicki Szczecin

szczecin.eu/akademicki_szczecin

Forum akademickie

forumakademickie.pl

EuroStudent

eurostudent.pl

StudentPrawa

studentprawa.pl

Praca i Biznes w Interia.pl

biznes.interia.pl

WikiJob

wikijob.co.uk