Specjalistyczne portale pracy

Serwis nowoczesnych urzędników

 

www.publiczni.pl

 

Portal pracy dla specjalistów językowych

 

www.linguajob.pl

 

Praca dla specjalistów IT

 

www.pl.capgemini.com
Klaster.IT

germantechjobs.de

 

Portal pracy dla branży turystycznej

 

www.hotelcareer.pl
www.tur-info.pl

 

Portal pracy w naukach przyrodniczych/rolnictwie

 

www.agropraca.pl
www.biotechnologia.pl
www.ecojobs.pl

Portale pracy dla inżynierów

 

www.bdi.com.pl
www.architekci.pl
www.inzynierbudownictwa.pl

Portal pracy dla branży medycznej

 

www.pracamedycyna.pl

Praca dla opiekunek

 

www.piastunka.pl

Oferty pracy online

 

www.LancerHub.com

Oferty praktyk i staży

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością

Inne

Agencja Marketingowa

www.sempire.pl

Start Kariery

www.startkariery.pl

Gazeta Prawna

www.gazetaprawna.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.pip.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegowww.nauka.gov.pl

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

www.wup.pl

Publiczne Służby Zatrudnienia

www.psz.praca.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.pl

Ochotnicze Hufce Pracy

www.ohp.pl

Serwis Służby Cywilnej

www.dsc.kprm.gov.pl

Serwis prawa pracy

www.prawo-pracy.pl

Portal Innowacji

www.pi.gov.pl

Akademicki Szczecin

www.szczecin.eu/akademicki_szczecin

Forum akademickie

www.forumakademickie.pl

EuroStudent

www.eurostudent.pl

StudentPrawa

www.studentprawa.pl

Znajdź pomoc prawną

www.prawos.pl 

WikiJob

www.wikijob.co.uk

www.wikijob.com