Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Cukrowa 12, pok. 235
71-004 Szczecin
(wejście przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, ul. Cukrowa 8, Szczecin)
SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Dojazd autobusami linii: 60, 61, 241, 243 do przystanku „Cukrowa Uniwersytet”

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7:15 – 15:15