• 30 WRZ 19

    Zarządzenia Rektora US Nr 8/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.

    Zarządzenia Rektora US Nr 8/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii. Szczegóły >>>