Serdecznie zapraszamy do udziału w doradztwie zawodowym kierowanym do studentów 4 ostatnich semestrów, organizowanym w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” .

Podczas indywidualnych konsultacji dowiesz się:

 • jakie są Twoje predyspozycje; w jakim środowisku pracy będziesz się czuł spełniony,
 • jakie są Twoje mocne strony,  poznasz obszary do doskonalenia,
 • co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne – ustalisz swój system wartości.

Jeśli zastanawiasz się

 • nad wyborem zawodu lub jego zmianą,
 • chcesz zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej – stworzyć indywidualny plan działania,
 • przygotować się do poszukiwania pracy,

skorzystaj z możliwości  – zapisz się już teraz na spotkanie z doradcą zawodowym. Nie czekaj do końca studiów!

Formularz zgłoszeniowy >>>

Regulamin udziału w projekcie >>>

Gdzie odbywają się rozmowy doradcze?
Rozmowy doradcze prowadzone są w siedzibie Akademickiego Biura Karier US
ul. Cukrowa 12, pok. 235
SERVICE INTER-LAB przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US

Gdzie znajdę więcej informacji?
W przypadku innych pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
tel. 91 444 37 06 / 91 444 37 03
e-mail: kariera@usz.edu.pl 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na warsztaty realizowane w formule online!

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty.

Przygotujcie się na pracę w grupach, wymianę doświadczeń, dyskusje w miłej atmosferze 🙂

Warsztaty skierowane są do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z 4 ostatnich semestrów studiów.
Liczba miejsc ograniczona!

W związku z tym, że spotkamy się w wirtualnej rzeczywistości, uczestnicy warsztatów powinni:

 • pracować na komputerze (zapewni to większy komfort pracy podczas warsztatów),
 • upewnić się, że mają dobre połączenie z internetem,
 • upewnić się, że mają działający/ą mikrofon (w komputerze lub w słuchawkach) i kamerę,
 • przygotować sobie kilka białych kartek oraz coś do pisania,
 • przygotować sobie coś do picia – niestety tym razem nie będziemy serwować cateringu 🙂
 • wyposażyć się w dobry humor !
Data Godziny Temat Miejsce realizacji warsztatów Formularz zgłoszeniowy

*Uwaga!! Prosimy w formularzu zgłoszeniowym podać Państwa adres mailowy w domenie usz.edu.pl – na ten adres zostanie wysłana informacja o kwalifikacji i zaproszenie na warsztaty

22.05.2020 9.00 – 15.00 „CV i rozmowa kwalifikacyjna
w praktyce”
MS Teams rekrutacja zakończona
25.05.2020 10.00 – 16.00 „Jak zbudować markę osobistą, czyli czym jest branding personalny?” MS Teams rekrutacja zakończona
27.05.2020 9.00 – 15.00 „CV i rozmowa kwalifikacyjna
w praktyce”
MS Teams Link >>>
02.06.2020 10.00 – 16.00 „Jak zbudować markę osobistą, czyli czym jest branding personalny?” MS Teams Link >>>

 

Za udział w warsztatach można otrzymać 1 pieczątkę w ramach Programu „Studenciaki”

Regulamin udziału w projekcie >>>

Uczelnia refunduje zewnętrzne szkolenia/warsztaty, prowadzące do podniesienia kompetencji zawodowych i informatycznych, wybrane przez Uczestnika Projektu spośród szkoleń dostępnych na rynku usług szkoleniowych (w tym szkolenia e-learningowe).

Szkolenie powinno umożliwiać zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przydatnych w przyszłej pracy, zgodnej z indywidualnym planem działania (bilansem kompetencji) opracowanym przez Uczestnika Projektu wspólnie z doradcą zawodowym.

Skorzystanie z refundacji szkolenia zewnętrznego musi zostać poprzedzone spotkaniem z doradcą zawodowym (umów się na spotkanie tutaj >>>) i opracowaniem indywidualnego planu działania.

Refundacja kosztów szkolenia nastąpi do kwoty 2000,00 zł za jedno szkolenie.

Uczestnik Projektu przed rozpoczęciem szkolenia zewnętrznego i poniesieniem kosztów musi uzyskać akceptację doradcy zawodowego, która udzielana jest na podstawie złożonych przez Uczestnika Projektu dokumentów:

 • Wniosek o udział w szkoleniu,
 • Program szkolenia,
 • Potwierdzających przeprowadzenie przez Uczestnika Projektu rozeznania rynku np. wydruk e-maili z otrzymanymi ofertami cenowymi, wydruki zrzutów stron internetowych jednostek szkoleniowych z ofertą cenową itp.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Regulamin udziału w projekcie >>>

Uczelnia organizuje lub refunduje 2-dniowe (co najmniej 16 godz.) wyjazdy studyjne do wybranej firmy/instytucji/organizacji związanej z kierunkiem studiów/jednostki naukowej. Celem jest poznanie wyzwań stawianych na rynku pracy, nabycie kompetencji zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości.

Wyjazd może zostać zrealizowany w Polsce, jak i poza jej granicami.

Przed wyjazdem studyjnym i poniesieniem kosztów Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o udział w wyjeździe studyjnym,
 • program wizyty z potwierdzeniem gotowości firmy/instytucji/organizacji przyjmującej i określeniem kompetencji, które zostaną rozwinięte dzięki realizacji wizyty studyjnej,
 • W przypadku wyjazdów zagranicznych – wniosek wyjazdowy „zagranica”.

Z każdym Uczestnikiem wizyty studyjnej zostanie zawarta umowa, która określi szczegóły dot. udziału w tym rodzaju wsparcia. Rozliczenie wyjazdu zostanie dokonane zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Retora US w sprawie podróży służbowych.

Zgłoszenia na specjalistyczny kurs językowy na poziomie co najmniej B2 realizowany w wymiarze 60 godz. lekcyjnych można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ABK US.

Proces rekrutacji prowadzony jest oddzielnie na każdy z kursów w 6 obszarach tematycznych:

 • ekonomia,
 • nauki społeczne,
 • przyrodnicze,
 • ścisłe,
 • prawo,
 • turystyka.

Liczba miejsc na zajęciach warsztatowych jest ograniczona i każdorazowo wynosi maks. 8.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Regulamin projektu >>>

 

Indywidualne doradztwo zawodowe:

 

Szkolenia zawodowe i informatyczne:

 

Wyjazdy studyjne:

 

Kursy językowe:

UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY – o projekcie

Ogólnouczelniany projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został oceniony pozytywnie w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I, dzięki czemu uczelnia na swoje działania otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 549 171,00 zł.  Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na US oraz wzrost prestiżu uczelni wśród krajowych i światowych uniwersytetów poprzez realizację 4 – letniego Zintegrowanego Programu Uczelni opracowanego i dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych.
Akademickie Biuro Karier US jest także zaangażowane w realizację ogólnouczelnianego projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY. Termin realizacji projektu od 01.10.2018 do 30.09.2022 r.

Działania jednostki związane są z realizacją zadania 6 dot. szeroko rozbudowanej oferty edukacyjnej pod nazwą PLATFORMA STUDENT dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Celem zadania jest kształcenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy m.in. interpersonalnych, komunikacyjnych, z zakresu przedsiębiorczości, informatycznych, zawodowych, językowych.

Dzięki realizacji projektu rozszerzono ofertę ABK US w ramach Giełdy Pracy o:

 • możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia do CV – dzięki zamówieniu w ramach projektu fotobudki. Podjęto także bezpłatną współpracę z wizażystkami i stylistkami, dzięki czemu studenci byli lepiej przygotowani do wykonania zdjęcia, którym będą mogli posługiwać się w CV.
 • drukowany Katalog Pracodawców uczestniczących w Giełdach Pracy – dzięki publikacjom studenci mogą pozyskać kluczowe informacje, przydatne w procesie poszukiwania pracy/staży/praktyk.