Serdecznie zapraszamy do udziału w doradztwie zawodowym kierowanym do studentów 4 ostatnich semestrów, organizowanym w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” .

Podczas indywidualnych konsultacji dowiesz się:

 • jakie są Twoje predyspozycje; w jakim środowisku pracy będziesz się czuł spełniony,
 • jakie są Twoje mocne strony,  poznasz obszary do doskonalenia,
 • co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne – ustalisz swój system wartości.

Jeśli zastanawiasz się

 • nad wyborem zawodu lub jego zmianą,
 • chcesz zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej – stworzyć indywidualny plan działania,
 • przygotować się do poszukiwania pracy,

skorzystaj z możliwości  – zapisz się już teraz na spotkanie online z doradcą zawodowym. Nie czekaj do końca studiów!

Formularz zgłoszeniowy >>>

Regulamin udziału w projekcie >>>

Gdzie odbywają się rozmowy doradcze?
Rozmowy doradcze od marca 2020 r. odbywają się online poprzez platformę MS Teams.

W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu terminu, istnieje możliwość bezpośredniego spotkania w siedzibie Akademickiego Biura Karier US ul. Cukrowa 12, pok. 235 SERVICE INTER-LAB przy Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Gdzie znajdę więcej informacji?
W przypadku innych pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
tel. 91 444 37 06 / 91 444 37 03
e-mail: kariera@usz.edu.pl 

Zapraszamy również do dołączenia do naszego zespołu na MS Teams – ABK Strefa Kariery, gdzie również możecie uzyskać informacje dotyczące projektu.

Link do zespołu: teams.microsoft.com

Kod do zespołu: su4vk8u

Szanowni Państwo,

zapraszamy na warsztaty realizowane w formule online!

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty.

Przygotujcie się na pracę w grupach, wymianę doświadczeń, dyskusje w miłej atmosferze 🙂

Warsztaty skierowane są do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z 4 ostatnich semestrów studiów.
Liczba miejsc ograniczona!

W związku z tym, że spotkamy się w wirtualnej rzeczywistości, uczestnicy warsztatów powinni:

 • pracować na komputerze (zapewni to większy komfort pracy podczas warsztatów),
 • upewnić się, że mają dobre połączenie z Internetem,
 • upewnić się, że mają działający/ą mikrofon (w komputerze lub w słuchawkach) i kamerę,
 • przygotować sobie kilka białych kartek oraz coś do pisania,
 • przygotować sobie coś do picia – niestety tym razem nie będziemy serwować cateringu 🙂
 • wyposażyć się w dobry humor !
Data Godziny Temat Miejsce realizacji warsztatów Formularz zgłoszeniowy *Uwaga!! Prosimy w formularzu zgłoszeniowym podać Państwa adres mailowy w domenie usz.edu.pl
24.11.2020 12.00 – 18.00 Nie daj się zaskoczyć na rozmowie rekrutacyjnej MS Teams formularz zgłoszeniowy >>>
26.11.2020 12.00 – 18.00 Zbuduj swój archetyp – Twoja marka osobista MS Teams formularz zgłoszeniowy >>>

Za udział w warsztatach można otrzymać 1 punkt w ramach Programu „Studenciaki”

Regulamin udziału w projekcie >>>

Uczelnia refunduje zewnętrzne szkolenia/kursy, prowadzące do podniesienia kompetencji zawodowych i informatycznych, wybrane przez Uczestnika Projektu spośród szkoleń dostępnych na rynku usług szkoleniowych (w tym szkolenia e-learningowe).

Szkolenie powinno umożliwiać zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przydatnych w przyszłej pracy, zgodnej z indywidualnym planem działania (bilansem kompetencji) opracowanym przez Uczestnika Projektu wspólnie z doradcą zawodowym.

Skorzystanie z refundacji szkolenia zewnętrznego musi zostać poprzedzone spotkaniem z doradcą zawodowym (umów się na spotkanie tutaj >>>) i opracowaniem indywidualnego planu działania.

Refundacja kosztów szkolenia nastąpi do kwoty 2000,00 zł za jedno szkolenie.

Uczestnik Projektu przed rozpoczęciem szkolenia zewnętrznego i poniesieniem kosztów musi uzyskać akceptację doradcy zawodowego, która udzielana jest na podstawie złożonych przez Uczestnika Projektu dokumentów:

 • Wniosek o udział w szkoleniu,
 • Program szkolenia,
 • Potwierdzających przeprowadzenie przez Uczestnika Projektu rozeznania rynku np. wydruk e-maili z otrzymanymi ofertami cenowymi, wydruki zrzutów stron internetowych jednostek szkoleniowych z ofertą cenową itp.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Regulamin udziału w projekcie >>>

Zgłoszenia na specjalistyczny kurs językowy na poziomie co najmniej B2 realizowany w wymiarze 60 godz. lekcyjnych można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ABK US.

Proces rekrutacji prowadzony jest oddzielnie na każdy z kursów w 6 obszarach tematycznych:

 • ekonomia,
 • nauki społeczne,
 • przyrodnicze,
 • ścisłe,
 • prawo,
 • turystyka.

Liczba miejsc na zajęciach warsztatowych jest ograniczona i każdorazowo wynosi maks. 8.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Uczelnia organizuje lub refunduje 2-dniowe (co najmniej 16 godz.) wyjazdy studyjne do wybranej firmy/instytucji/organizacji związanej z kierunkiem studiów/jednostki naukowej. Celem jest poznanie wyzwań stawianych na rynku pracy, nabycie kompetencji zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości.

Wyjazd może zostać zrealizowany w Polsce, jak i poza jej granicami.

Przed wyjazdem studyjnym i poniesieniem kosztów Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o udział w wyjeździe studyjnym,
 • program wizyty z potwierdzeniem gotowości firmy/instytucji/organizacji przyjmującej i określeniem kompetencji, które zostaną rozwinięte dzięki realizacji wizyty studyjnej,
 • W przypadku wyjazdów zagranicznych – wniosek wyjazdowy „zagranica”.

Z każdym Uczestnikiem wizyty studyjnej zostanie zawarta umowa, która określi szczegóły dot. udziału w tym rodzaju wsparcia. Rozliczenie wyjazdu zostanie dokonane zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Retora US w sprawie podróży służbowych.

Regulamin projektu >>>

 

Indywidualne doradztwo zawodowe:

 

Szkolenia zawodowe i informatyczne:

 

Wyjazdy studyjne:

 

Kursy językowe:

Program motywacyjny Santander Universidades “Studenciaki”

Wiedziałaś/eś, że aktywność się opłaca? Teraz zostało to udowodnione 🙂

Wystarczy, że zostaniesz „Studenciakiem”!      

     

Jak to zrobić?

Weź udział w przedsięwzięciach organizowanych przez ABK US w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” a nie dość, że zdobędziesz dodatkowe kompetencje, to na dodatek otrzymasz nagrody! Uwaga! Pula nagród ograniczona!

Jak to działa?

Rejestrujesz się tutaj https://www.santander-grants.com/pl/program/studenciaki, odbierasz kartę w ABK US (lub przechowujesz ją w ABK) i bierzesz udział w projekcie „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” w:

 • doradztwie zawodowym,
 • warsztatach rozwijające umiejętności miękkie,
 • szkoleniach zawodowych i informatycznych,
 • kursie językowym,
 • wyjazdach studyjnych

na zakończenie każdego działania otrzymujesz punkt 🙂

Po zebraniu 6 punktów otrzymasz od nas bon podarunkowy na kwotę 250 zł – możesz go wykorzystać na zakup materiałów/gadżetów, które ułatwią Ci studiowanie! Tym sposobem to Ty wybierasz sobie nagrodę 🙂

Dla osób, które chcą poprzestać na 3 zebranych punktach, przygotowaliśmy nagrody pocieszenia – gadżety uniwersyteckie 🙂

To jak? Aktywność się opłaca?

Za co mogę otrzymać punkt?

To proste, każda Twoja aktywność, w której wziąłeś/aś udział i każda następna w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”  to 1 punkt:

 • udział w zajęciach warsztatowych – 1 punkt; za każde kolejne warsztaty kolejny punkt,
 • ukończenie szkolenia – 1 punkt, podjęcie kolejnego szkolenia – 1 punkt,
 • wykonanie badania preferencji zawodowych – 1 punkt,
 • podjęcie kursu językowego – 1 punkt,
 • oraz wkrótce do realizacji wyjazd studyjny – 1 punkt.

Gdzie mogę odebrać kartę?

W czasach, gdy musimy ograniczyć kontakt bezpośredni, jeżeli chcesz możemy przechować kartę w biurze. Punkty będziemy uzupełniać na bieżąco, ale to Ty pilnujesz ile ich masz 🙂

Wystarczy, że zarejestrujesz się na platformie: https://www.santander-grants.com/pl/program/studenciaki, a później napiszesz nam maila: kariera@usz.edu.pl z informacją czy chcesz odebrać swoją kartę czy przechować u nas w biurze.

Jeśli bardzo chcesz możesz odebrać kartę w siedzibie ABK US po wcześniejszym umówieniu terminu.

Regulamin Programu Motywacyjnego Santander Universidades „STUDENCIAKI” >>>

Po co mi to? Co mi da udział w projekcie?

Z pewnością zauważyliście jak bardzo zmieniła się nasza rzeczywistość, także gospodarka i rynek pracy. Udział w projekcie może pozwolić Wam znaleźć swoją drogę zawodową lub edukacyjną, dzięki konsultacjom z doradcą zawodowym. Możecie także stać się bardziej konkurencyjni, biorąc udział w warsztatach oraz szkoleniach zewnętrznych zawodowych i informatycznych. Korzystając z refundacji szkoleń możecie wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając kwalifikacje i umiejętności oczekiwane przez pracodawców.

Udział w projekcie pozwoli Wam zaoszczędzić pieniądze:

 • koszt konsultacji z doradcą zawodowym to średnio koszt ok. 80-100 zł/godz. – w projekcie konsultacje te są bezpłatne
 • koszt udziału w 6-godz. Warsztatach to ok. 500 zł i więcej
 • ale najlepsze zostawiliśmy na koniec – w projekcie tylko w jednym roku akademickim możesz zaoszczędzić 6000 zł – refundujemy koszt udziału w 3 szkoleniach do 2000 zł/szkolenie

Czy mogę wziąć udział w projekcie po obronie pracy dyplomowej?

Niestety nie. Projekt kierowany jest do studentów US z 4 ostatnich semestrów studiów.

Kiedy traci się status studenta?

W dniu obrony pracy dyplomowej traci się status studenta.

Czy pandemia spowoduje, że można korzystać z projektu dłużej?

Nie, ponieważ działania w obszarze doradztwa zawodowego oraz refundacji szkoleń zawodowych i informatycznych prowadzimy online.

Czy słuchacze studiów podyplomowych mogą brać udział w projekcie?

Niestety nie.

Jestem III roku I stopnia studiów zaocznych – czy też mogę skorzystać z projektu?

Tak, studenci studiów zaocznych również mogą brać udział w projekcie.

Jestem na II roku I stopnia i pracuję, czy też mogę skorzystać z projektu?

Oczywiście! Osoby pracujące również mogą brać udział w projekcie.

Szkolenia zawodowe i informatyczne

Czy na pewno otrzymam zwrot środków za szkolenie?

Tak, potwierdzać to może fakt, że już ponad 47 000 zł trafiło na konta studentów.

Warunkiem uzyskania zwrotu środków za udział w szkoleniu zawodowym lub informatycznym jest uzyskanie zgody doradcy zawodowego przed poniesieniem kosztów szkolenia i dopełnienie formalności po zakończeniu udziału w szkoleniu. Tzn. po zakończeniu udziału w szkoleniu należy złożyć komplet dokumentów: wniosek o refundację (do pobrania ze strony ABK), fakturę/rachunek, potwierdzenie płatności, zaświadczenie/certyfikat wystawiony przez organizatora szkolenia oraz dokonać ewaluacji udziału w szkoleniu. O wszystkich formalnościach informujemy na bieżąco i zawsze służymy pomocą w ich dopełnieniu 🙂

Ile szkoleń można odbyć? Ile razy otrzymam refundację?

W roku akademickim można odbyć łącznie 3 szkolenia zawodowe i informatyczne, a zatem 3 razy w roku akademickim można otrzymać refundację.

Co to oznacza, że szkolenie jest refundowane w ramach projektu?

Oznacza to, że zwrócimy Ci koszt udziału w szkoleniu zawodowym lub informatycznym, na konto, które wskażesz we wniosku o refundację. W kilku krokach wygląda to tak:

 1. Zgłaszasz chęć udziału w projekcie.
 2. Umawiamy Twoje spotkanie z doradcą zawodowym
 3. Składasz wniosek o udział w szkoleniu.
 4. Po uzyskaniu akceptacji doradcy zawodowego opłacasz szkolenie
 5. Uczestniczysz w szkoleniu
 6. Po skończeniu szkolenia składasz komplet dokumentów.
 7. Pieniądze (równowartość kosztów szkolenia) trafiają na Twoje konto.

Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i noclegu?

Niestety nie. W projekcie przewidziano zwrot kosztów szkolenia.

Czy mogę skumulować kwotę przeznaczoną na szkolenia i uzyskać refundację za 1 szkolenie np. na kwotę 6000?

Niestety nie ma takiej możliwości.

Czy jeżeli w tym roku akademickim odbędę tylko 1 szkolenie, to w następnym roku akademickim mogę odbyć ich 5?

Niestety nie ma takiej możliwości.

Jakie mam szanse, żeby uzyskać refundację szkolenia?

Ogromne! W projekcie przewidziano ponad 0,5 mln zł na refundację szkoleń. Środków wystarczy także dla Ciebie! Wystarczy zgłosić się wcześniej do projektu: formularz zgłoszeniowy >>>

Koleżanka mówiła, że mogę skorzystać z refundacji szkoleń np. kursu z Excela. Chętnie skorzystałbym z projektu, ale nie wiem od czego zacząć?

To proste, wystarczy zgłosić się tutaj: formularz zgłoszeniowy >>>. Następnie wyślemy maila z proponowanym terminem pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

Do kiedy mogę zrealizować 3 szkolenia, jestem studentem II roku I stopnia?

Do 30 września. Od 1 października czeka na Ciebie pula kolejnych 3 szkoleń.

Czy bezpłatne warsztaty realizowane przez ABK wliczają się w pulę 3 szkoleń zawodowych i informatycznych?

Nie, warsztaty nie wliczają się w tę pulę.

Czy mogę realizować 2 szkolenia jednocześnie?

Tak, można realizować dwa szkolenia jednocześnie, jeżeli jest się w stanie pogodzić wszystkie obowiązki.

Czy refundacja obejmuje 2000 zł na 3 szkolenia, czy każde szkolenie może kosztować do 2000 zł?

Uczestnik projektu może skorzystać z refundacji w jednym roku akademickim za: 3 szkolenia x 2 000zł/1 szkolenie = 6 000 zł

Znalazłam szkolenie stacjonarne – czy takie też są refundowane?

Tak, zarówno szkolenia realizowane stacjonarnie, jak i online są refundowane. Realizacja szkoleń stacjonarnych uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

Czy jest baza szkoleń, firm szkoleniowych, gdzie można realizować szkolenia?

Szkolenie można wybrać ze wszystkich szkoleń dostępnych na rynku. Zgodnie z regulaminem projektu szkolenie musi zostać zrealizowane przez podmiot, który zgodnie z PKD prowadzi działalność szkoleniową. Doradcy zawodowi podpowiedzą, gdzie szukać najlepszego szkolenia dla siebie 🙂

3 dni temu rozpoczęłam kurs czy mogę liczyć na refundację?

Nie. Przed opłaceniem i rozpoczęciem szkolenia należy w pierwszej kolejności przystąpić do projektu i uzyskać akceptację wybranego szkolenia przez doradcę zawodowego.

Następnie, po zakończeniu szkolenia i złożeniu kompletu dokumentów, następuje refundacja poniesionych kosztów. Wymagane dokumenty to:

 • wniosek o refundację poniesionych kosztów (wzór do pobrania ze strony internetowej ABK US),
 • faktura lub równoważny dokument (wystawiony imiennie na Uczestnika Projektu),
 • potwierdzenie zapłaty,
 • kopia certyfikatu/zaświadczenia wystawionego przez realizatora szkolenia.

Czy można starać się o refundację kursów językowych?

Nie, branżowe kursy językowe realizowane są w ramach innego zadania.

Doradztwo zawodowe

Chciałabym się spotkać z doradcą zawodowym – jak to zrobić?

To proste, wystarczy zgłosić się tutaj: formularz zgłoszeniowy >>>. Następnie wyślemy maila z proponowanym terminem pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

Wyjazdy studyjne

Czy można teraz pojechać na wyjazd studyjny?

Niestety nie, ponieważ wciąż obowiązuje Zarządzenie Rektora US dot. zakazu wyjazdów.

UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY – o projekcie

Ogólnouczelniany projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został oceniony pozytywnie w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I, dzięki czemu uczelnia na swoje działania otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 549 171,00 zł.  Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na US oraz wzrost prestiżu uczelni wśród krajowych i światowych uniwersytetów poprzez realizację 4 – letniego Zintegrowanego Programu Uczelni opracowanego i dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych.
Akademickie Biuro Karier US jest także zaangażowane w realizację ogólnouczelnianego projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY. Termin realizacji projektu od 01.10.2018 do 30.09.2022 r.

Działania jednostki związane są z realizacją zadania 6 dot. szeroko rozbudowanej oferty edukacyjnej pod nazwą PLATFORMA STUDENT dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Celem zadania jest kształcenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy m.in. interpersonalnych, komunikacyjnych, z zakresu przedsiębiorczości, informatycznych, zawodowych, językowych.

Dzięki realizacji projektu rozszerzono ofertę ABK US w ramach Giełdy Pracy o:

 • możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia do CV – dzięki zamówieniu w ramach projektu fotobudki. Podjęto także bezpłatną współpracę z wizażystkami i stylistkami, dzięki czemu studenci byli lepiej przygotowani do wykonania zdjęcia, którym będą mogli posługiwać się w CV.
 • drukowany Katalog Pracodawców uczestniczących w Giełdach Pracy – dzięki publikacjom studenci mogą pozyskać kluczowe informacje, przydatne w procesie poszukiwania pracy/staży/praktyk.