• 02 LUT 21

  Szkolenia zawodowe i informatyczne

  Uczelnia refunduje zewnętrzne szkolenia/kursy, prowadzące do podniesienia kompetencji zawodowych i informatycznych, wybrane przez Uczestnika Projektu spośród szkoleń dostępnych na rynku usług szkoleniowych (w tym szkolenia e-learningowe).

  Zewnętrzne szkolenia/kursy skierowane są do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z 4 ostatnich semestrów studiów.

  Szkolenie powinno umożliwiać zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przydatnych w przyszłej pracy, zgodnej z indywidualnym planem działania (bilansem kompetencji) opracowanym przez Uczestnika Projektu wspólnie z doradcą zawodowym.

  Skorzystanie z refundacji szkolenia zewnętrznego musi zostać poprzedzone spotkaniem z doradcą zawodowym (umów się na spotkanie tutaj >>>) i opracowaniem indywidualnego planu działania.

  Refundacja kosztów szkolenia nastąpi do kwoty 2000,00 zł za jedno szkolenie.

  Uczestnik Projektu przed rozpoczęciem szkolenia zewnętrznego i poniesieniem kosztów musi uzyskać akceptację doradcy zawodowego, która udzielana jest na podstawie złożonych przez Uczestnika Projektu dokumentów:

  • Wniosek o udział w szkoleniu,
  • Program szkolenia,
  • Potwierdzających przeprowadzenie przez Uczestnika Projektu rozeznania rynku np. wydruk e-maili z otrzymanymi ofertami cenowymi, wydruki zrzutów stron internetowych jednostek szkoleniowych z ofertą cenową itp.

  Formularz zgłoszeniowy >>>

  Regulamin udziału w projekcie >>>