• 29 WRZ 21

  Nagroda Santander Universidades dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Nagradzamy postawy prospołeczne! Działasz w ramach wolontariatu, jesteś aktywny w kołach naukowych lub zaangażowany np. w działalność poradni prawnej Uniwersytetu? Aplikuj o Nagrodę Santander! Masz czas do 31 października br.

  W ramach programu Nagrody Santander Universidades dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego zostaną przyznane nagrody finansowe dla osób aktywnie działających na rzecz Uczelni i poza nią. Nagrodzone będą m.in. działania na rzecz osób doświadczonych przez pandemię, aktywność w kołach naukowych, wspieranie jednostek uczelni dbających o rozwój studentów, np. poprzez praktyki w ABK.

  Nagrody w wysokości 1250, 1000 lub 500 zł przydzielone zostaną 67 studentom/studentkom/doktorantom/doktorantkom/pracownikom uczelni.

  Zgłoś się tutaj >>>

  Regulamin >>>

  Kapituła Konkursu:

  • dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, Prorektor ds. Studenckich
  • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US, Dyrektor Szkoły Doktorskiej US
  • Marek Kozłowski, Menedżer Placówki Santander Universidades
  • mgr inż. Antoni Gwarek, Kierownik Akademickiego Biura Karier US
  • Monika Smoguła, Z-ca Kierownika Akademickiego Biura Karier US,