• 03 LUT 21

  Webinar „Wykorzystanie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w strategii przedsiębiorstwa”

  #RzecznicyTalentów #FundacjaJWP Zapraszamy na kolejny webinar!
  Bądźcie z nami 18 lutego! O znakach towarowych i wzorach przemysłowych opowiedzą Urszula Nowak i Anna Kupińska-Szczygielska. Rejestrujcie się na spotkanie tutaj: https://tiny.pl/rjwhg Serdecznie zapraszamy!

  Projekt objęli patronatami:

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rzeczpospolita

  Partnerami projektu są:

  • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
  • Biuro Karier Politechniki Gdańskiej
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Politechnika Poznańska
  • Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej – Career Services
  • Biuro Karier PW
  • Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
  • Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Biuro Karier UŚ
  • Biuro Karier UWr
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
  • Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej
  • Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej