Swoją misję ABK US realizuje poprzez:

ABK US kształtuje aktywne postawy, doskonali umiejętności i dostarcza wiedzy.
  • Kontakt

    Akademickie Biuro Karier

    Uniwersytetu Szczecińskiego