• 12 MAR 21

  Szukamy doradcy zawodowego do naszego zespołu

  Poszukujemy kandydata/ki na stanowisko doradcy zawodowego w Akademickim Biurze Karier US w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” – realizowanym w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Wymiar zatrudnienia: ½ etatu (umowa o pracę)
  Termin składania podań: 31.03.2021 r.
  Miejsce wykonywania pracy: Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ul. Cukrowa 12/235

  Szczegóły >>>