Specjalistyczne portale pracy

Serwis nowoczesnych urzędników

www.publiczni.pl

 

Portal pracy dla specjalistów językowych

www.linguajob.pl

 

Praca dla specjalistów IT

www.pl.capgemini.com
Klaster.IT

 

Portal pracy dla branży turystycznej

www.hotelcareer.pl
www.tur-info.pl

 

Portal pracy w naukach przyrodniczych/rolnictwie

www.agropraca.pl
www.biotechnologia.pl
www.ecojobs.pl

Portale pracy dla inżynierów

 

www.bdi.com.pl
www.architekci.pl
www.inzynierbudownictwa.pl

Portal pracy dla branży medycznej

www.pracamedycyna.pl

Praca dla opiekunek

www.piastunka.pl

Oferty pracy online

www.LancerHub.com

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością

Inne

Znajdź pomoc prawną

www.prawos.pl 

Start Kariery

www.startkariery.pl

Gazeta Prawna

www.gazetaprawna.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.pip.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegowww.nauka.gov.pl

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

www.wup.pl

Publiczne Służby Zatrudnienia

www.psz.praca.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.pl

Ochotnicze Hufce Pracy

www.ohp.pl

Serwis Służby Cywilnej

www.dsc.kprm.gov.pl

Serwis prawa pracy

www.prawo-pracy.pl

Portal Innowacji

www.pi.gov.pl

Akademicki Szczecin

www.szczecin.eu/akademicki_szczecin

Forum akademickie

www.forumakademickie.pl

EuroStudent

www.eurostudent.pl

StudentPrawa

www.studentprawa.pl
  • Kontakt

    Akademickie Biuro Karier

    Uniwersytetu Szczecińskiego